AZ ÉPÍTŐIPAR SZEREPLŐI

A Műszaki Ellenőr az Építtető megbízásából tevékenykedik. Az Építtető igénye szerint közreműködik a tervezési/engedélyezési/kivitelezési/használatbavételi folyamatokban. Felügyeli, ellenőrzi, hogy a mindenkor érvényes jogi szabályozás szerint folyjék az építkezés.
A projektvezető a Kivitelező operatív irányítója, helyszíni döntéshozója, szervezője.
A Felelős Műszaki Vezető a vonatkozó jogszabályok szerint a megvalósuló létesítmény szakmai felelőse. A Kivitelező alkalmazottja, vagy megbízottja.
Természetesen felsorolni is sok, hogy milyen további szakemberek működnek közre a kivitelezési folyamatokban. (Lásd. 2. pont második fele). A teljesség igénye nélkül: építész és szakági tervezők, építési és szakhatóságok, építés-felügyelet, munkavédelem szakemberei, földmérők, közmű szolgáltatók, stb.